Office Pro 2007 Win32 English 3pk DSP w/OfcPro Tri (OEM)


Xem ảnh lớn

Mã SP: 269-14068
List price: 7,500,000 VNĐ
Giá Việt Tuấn: 6,026,000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 1,474,000 VNĐ (20%)
100 sản phẩm

Giới thiệu
Loại hình cấp phép

OEM&FPP

Funtion

Professional 

Word

x

Excel

x

Outlook

x

Power point

x

Access

x

Business Contact Manager

x

Publisher  
Infopath  
Onenote  
Groove  
Accounting Express

x

Communicator  Đang nạp...