SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER BNDL STD LIC EXPRESS BAND A BASIC 12 MONTHS


Xem ảnh lớn

Mã SP: 0E7IOZF0-BI1EA
List price: 702,240 VNĐ
Giá Việt Tuấn: 579,000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 123,240 VNĐ (18%)
28950000 điểm
999 sản phẩm

Giới thiệu
SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER BNDL STD LIC EXPRESS BAND A BASIC 12 MONTHS; Security, Firewall, Virus, Spyware - Bảo mật, tường lửa / Loại phiên bản: Business (doanh nghiệp) / Hệ điều hành hỗ trợ: Windows Vista, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Window 7, Win Server 2008, Linux, Mac OSĐang nạp...