Thanh toán & vận chuyển

1. Giới thiệu

Vitechco cho phép người dùng tạo ra một tài khoản để mua hàng và sử dụng các dịch vụ của Vitechco. 
Vitechco ý thức rằng, tính riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân là hết sức quan trọng đối với người dùng, do vậy chúng tôi cam kết bảo vệ tối đa sự riêng tư của người dùng. Vitechco sử dụng thông tin bạn cung cấp để xử lý việc đăng ký. Mọi thông tin được thu thập trong quá trình xử lý được truyền đi an toàn và được bảo vệ bởi chúng tôi. Các thông tin này có thể sẽ được chúng tôi sử dụng vào mục đích quảng cáo của bản thân Vitechci Khi đăng ký sử dụng tài khoản mua hàng của Vitechco tức là bạn đã đồng ý rằng mình chấp thuận những điều được mô tả tại Chính sách bảo vệ sự riêng tư này.

2. Vitechco sử dụng các thông tin bạn cung cấp như thế nào?

Vitechco không bán hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba. Các thông tin bạn cung cấp sẽ được phục vụ trong việc đăng ký tài khoản, và giúp chúng tôi có thể liên hệ với bạn trong các điều kiện cần thiết.
Khi bạn đăng ký, chúng tôi cần biết tên, email, địa chỉ IP (Internet Protocol) và có thể cả địa chỉ thường trú của bạn. Điều này giúp chúng tôi xử lý và thực hiện một cách an toàn đăng ký của bạn, cũng như thông báo cho bạn biết tình trạng đăng ký của bạn. Ngoài ra, Chúng tôi ghi lại địa chỉ IP để nhằm mục đích kiểm tra, dự phòng cho các trường hợp phát sinh trong tương lai.
Chúng tôi cũng sẽ không cung cấp thông tin đăng ký của bạn cho các website tham gia liên kết của Vitechco một cách mặc định trừ phi bạn đồng ý sử dụng thông tin đăng ký của mình tại Vitechco để truy cập các dịch vụ trên website kể trên bằng cách chọn: Đăng nhập với ID và mật khẩu của Vitechco tại website đó.

3. Cookie là gì?

"Cookies" là những phần thông tin được lưu trữ bởi trình duyệt trên ổ cứng máy tính của bạn. Vitechco dùng cookies để lưu giữ những thông tin sau: lần cuối cùng bạn đăng nhập, tên người dùng và mật khẩu nếu bạn cho phép nhớ mật khẩu, các tuỳ chọn của người dùng đối với hệ thống. Cookies không được dùng để theo dõi hoạt động của bạn hoặc thực hiện bất cứ một chức năng nào khác. Nếu bạn không cho phép cookies trong trình duyệt của bạn, những thao tác này có thể không làm việc đúng. Vì vậy, bạn cần phải cho phép Cookies nếu bạn muốn truy nhập vào những trang cá nhân hay các dịch vụ khác của Vitechco.

4. Quản lý thông tin cá nhân

Bạn có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin cá nhân của bạn bằng cách đăng nhập và chọn tính năng sửa thông tin cá nhân. Thông tin của bạn chỉ có thể được sửa trực tuyến tại địa chỉ www.phanmembanquyen.vn mà không ở bất kì địa chỉ nào khác.


5. Liên hệ với người dùng

Vitechco sẽ thông báo với người  đăng ký qua email rằng việc đăng ký của họ đã hoàn thành hay sắp sửa hoàn thành. Sau đó chúng tôi có thể tiếp tục liên lạc với bạn qua email, điện thoại để thông báo cho bạn biết về những thông tin quan trọng liên quan tới tài khoản của bạn hoặc về các dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi.
Chúng tôi giữ quyền gửi các thông tin liên quan tới dịch vụ của Vitechco tới bạn, ví dụ như các thông báo về dịch vụ, thông điệp từ người quản trị, được xem như là một phần của tài khoản của bạn mà bạn không thể từ chối nhận chúng.

6. Thay đổi chính sách bảo bảo vệ sự riêng tư

Các dịch vụ của chúng tôi có thể thay đổi nên Chính sách bảo mật sự riêng tư có thể thay đổi. Khi thay đổi, chúng tôi sẽ ghi ngày tháng thay đổi trên bản cập nhật để đảm báo đó là bản cập nhật mới nhất.
Bạn có thể tìm thấy bản cập nhật mới nhất về chính sách bảo vệ sự riêng tư của Vitechco tại phần Chính sách  bảo mật thông tin trên trang web của chúng tôi.

7. Các trường hợp công bố thông tin tài khoản

Chúng tôi có thể công bố thông tin về tài khoản khi chúng tôi tin chắc rằng, việc công bố thông tin đó là thực sự cần thiết để:
a. Bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn cho Vitechco, những người của chúng tôi hoặc những người khác, để điều tra hoặc ngăn ngừa các hành động phạm pháp, hoặc vi phạm các điều khoản yêu cầu khi đăng ký tài khoản của Vitechco.
b. Theo yêu cầu của pháp luật phải cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng..

8. Điều khoản khác.

Mặc dù chúng tôi cam kết bảo vệ đến mức tối đa sự riêng tư của bạn, nhưng có thể một số trang web khác thì không. Bởi vậy, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo vệ sự riêng tư của các website khác như các trang được quảng cáo và liên kết từ www.phanmembanquyen.vn  đến. Chính sách bảo vệ sự riêng tư của chúng tôi chỉ áp dụng đối với các thông tin mà chúng tôi yêu cầu trên trang web của Vitechco. Bạn nên xem qua chính sách của mọi dịch vụ trên mạng mà bạn sử dụng trước khi gửi đi các thông tin cá nhân hoặc thông tin riêng tư khác. Bạn có thể tin tưởng rằng, chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin thu thập trên trang www.phanmembanquyen.vn để xử lý việc đăng ký và tập hợp các dữ liệu thống kê chung về việc đăng ký tài khoản. Chúng tôi không bán, trao đổi, cung cấp thông tin riêng của bạn cho cá nhân hoặc tổ chức khác.
Khi sử dụng dịch vụ trên trang web của chúng tôi, tức là bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin của Vitechco. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo vệ sự riêng tư, chúng tôi sẽ gửi thông báo trên trang web www.phanmembanquyen.vn  để bạn có thể biết đượcĐang nạp...