Cách Kích hoạt Windows

Khi bạn hoàn thành quá trình cài đặt Windows XP (sản phẩm đóng hộp nguyên bộ - FPP, hoặc bản OEM), công việc tiếp theo cần phải thực hiện là kích hoạt Windows – Activate Windows

Có hai cách để thực hiện việc này:

  • Activate qua kết nối Internet (Yes, let’s activate Windows over the Internet now); Hoặc

  • Activate qua dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Microsoft  (Yes, I want to telephone a customer service representative to activate Windows)

Giao diện Kích hoạt Windows:

 

1. Activate qua kết nối internet: Thực hiện phương thức này khi bạn có kết nối Internet.

  • Thực hiện kết nối Internet trên máy tính của bạn

  • Lựa chọn “Yes, let’s activate Windows over the Internet now”, nhấn phím Next và làm theo các hướng dẫn xuất hiện trên màn hình.

2. Activate qua dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Microsoft: Thực hiện phương thức này khi bạn không có kết nối Internet.

 

Hình Giao diện Kích hoạt Windows qua điện thoại:

  • Sau khi nhấn nút “Next” của “Giao diện kích hoạt Windows”, giao diện “Kích hoạt Windows qua phone – Activate Windows by phone”.

  • Xin gửi Installation ID được thể hiện trong bước 3 (Step 3) tới địa chỉ:seapa@microsoft.com hoặc gọi điện liên hệ với Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng của Microsoft Việt nam số điện thoại +844–935-1053, chọn nhánh 1 rồi chọn nhánh 3 để kích hoạt (activate) sản phẩm với Installation ID này.

Lưu ý quan trọng:

  • Mỗi lần thực hiện kích hoạt Windows theo phương thức này, Installation ID sẽ được tạo ra khác nhau. Vì vậy, cho tới lúc bạn nhận được Confirmation ID từ Microsoft, xin đừng đóng giao diện này hoặc tắt máy.

  • Việc kích hoạt sản phẩm được thực hiện qua hệ thống trả lời tự động và giao tiếp bằng tiếng Anh.

  • Có thể sử dụng bàn phím máy điện thoại để nhập số  Installation ID theo từng nhóm 6 sốĐang nạp...