Microsoft Open License ?

Open license là một dạng cấp phép mở dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với số lượng máy cần trang bị bản quyền tối thiểu là 5. Đây là dạng cấp phép rất linh động của Microsoft, cho phép người dùng có thể mua với số lượng lớn, đồng thời, giúp người sử dụng có thể dễ dàng theo dõi được thông tin về bản quyền mà doanh nghiệp mình đã mua qua công cụ https://eopen.microsoft.com của Microsoft.

 

Số lượng license áp dụng

Lớn hơn 5

Công cụ quản lý bản quyền trực tuyến

https://eopen.microsoft.com

Quyền downgrade xuống các phiên bản thấp hơn

Tạo các file image để tiến hành cài đặt đồng thời trên nhiều máy tính.

Cho phép

Chuyển bản quyền sang máy khác khi có sự cố

Không giới hạn số lần chuyển

Cài đặt

Chỉ dùng 1 key duy nhất cho tất cả các máyĐang nạp...