RED HAT LICENSING ?

RED HAT LICENSING


Tìm hiểu về chính sách cấp phép của Ret Hat và cách mua hàng tại F1. Nếu bạn không tìm thấy thông tin bạn cần hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email tới F1.HN.Support@fpt.com.vn để có được những thông tin bạn cần.
 


THÔNG TIN THÊM

 

So sánh các hình thức subscription

 

 

Red Hat Enterprise Linux

Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform

 

 

Standard

Premium

Standard

Premium

·   Hỗ trợ qua web và điện thoại 24x7

·   Trả lời trong vòng 1 tiếng đối với các vụ quan trọng (trung bình 4 tiếng)

·   Không giới hạn số vụ hỗ trợ

·   Cập nhật qua hệ thống mạng của Redhat

 

-

v

-

v

·   Hỗ trợ qua web và điện thoại 5x12

·   Trả lời trong vòng 1 tiếng đối với các vụ quan trọng (trung bình 4 tiếng)

·   Không giới hạn số vụ hỗ trợ

·   Cập nhật qua hệ thống mạng của Redhat

 

v

-

v

-

·   Hỗ trợ qua web

·   Trả lời trong vòng 2 ngày business

·   Cập nhật qua hệ thống mạng của Redhat

 

-

-

-

-

Giá (tham khảo)

Giá/máy/năm

 

$799

$1,299

$1,499

$2,499Đang nạp...