Tổng đài

Sắp xếp theo:    Sản phẩm     Giá     Mặc định    

TÔNG ĐÀI PANASONIC KX-TES824 (03 Trung kế 08 Máy nhánh)

Mã SP: KX-TES824

List price: 5,000,000 VNĐ

Giá Việt Tuấn : 4,500,000 VNĐ

Bạn tiết kiệm: 500,000 VNĐ (10%)
Tích hợp sẵn chức năng ghi âm lời chào * Dung lượng cố định 03 trung kế 08 thuê bao * Đã tích hợp sẵn Card DISA (Có khả năng mở rộng tối đa 08 vào 24 ra)
 

TÔNG ĐÀI PANASONIC KX-TES824 (3 Trung kế 16 Máy nhánh)

Mã SP: TES[3-16]

List price: 7,500,000 VNĐ

Giá Việt Tuấn : 6,500,000 VNĐ

Bạn tiết kiệm: 1,000,000 VNĐ (13%)
[Bản quyền điện tử]
3 Trung kế 16 Máy nhánh * Bao gồm: KX-TES824 + KX-TE82474 * Đã tích hợp sẵn Card DISA (Có khả năng mở rộng tối đa 08 vào 24 ra)
 

TÔNG ĐÀI PANASONIC KX-TES824 (06 Trung kế 16 Máy nhánh)

Mã SP: KX-TES824

List price: 8,500,000 VNĐ

Giá Việt Tuấn : 7,900,000 VNĐ

Bạn tiết kiệm: 600,000 VNĐ (7%)
[Bản quyền điện tử]
06 trung kế 16 Máy nhánh * Bao gồm: KX-TES824 KX + KX-TE82483* Đã tích hợp sẵn Card DISA (Có khả năng mở rộng tối đa 08 vào 24 ra)
 


Tông đài SIEMENS HiPath 1120-2-08 (HiPath 1120-2-08)

Mã SP: 1120-2-08

List price: 4,200,000 VNĐ

Giá Việt Tuấn : 3,800,000 VNĐ

Bạn tiết kiệm: 400,000 VNĐ (10%)

SIEMENS HiPath 1120-2-08 – 02 trung kế và 08 thuê bao (mở rộng tối đa 06 CO và 16 Ext)

* Đã tích hợp sẵn Card DISA (không có khả năng mở rộng)

* Tự động nhận và chuyển tín hiệu fax

* Hiển thị số gọi đến

 

SIEMENS HiPath 1120-4-12 (HiPath 1120-4-12)

Mã SP: HiPath 1120-4-12

List price: 4,900,000 VNĐ

Giá Việt Tuấn : 4,500,000 VNĐ

Bạn tiết kiệm: 400,000 VNĐ (8%)

SIEMENS HiPath 1120-4-12 – 04 trung kế và 12 thuê bao (mở rộng tối đa 06 CO và 16 Ext)

* Đã tích hợp sẵn Card DISA (không có khả năng mở rộng)

* Tự động nhận và chuyển tín hiệu fax

* Hiển thị số gọi đến

 

Tổng đài SIEMENS HiPath 1150-8-28 (HiPath 1150-8-28)

Mã SP: HiPath 1150-8-28

List price: 13,000,000 VNĐ

Giá Việt Tuấn : 12,000,000 VNĐ

Bạn tiết kiệm: 1,000,000 VNĐ (8%)

SIEMENS HiPath 1150 HiPath 1150-8-28 – 08 trung kế và 28 thuê bao (mở rộng tối đa 10 CO và 50 Ext, 16 CO và 40 Ext)

* Tự động nhận và chuyển tín hiệu fax

* Hiển thị số gọi đến

 

Tổng đài Panasonic KX-TEB308 (KX-TEB308)

Mã SP: KX-TEB308

List price: 235 VNĐ

Giá Việt Tuấn : 210 VNĐ

Bạn tiết kiệm: 25 VNĐ (11%)
Tích hợp sẵn chức năng ghi âm lời chào * KX-TEB308 là Model của tổng đài KX-TA206 * Dung lượng cố định 03 trung kế 08 thuê bao * Đã tích hợp sẵn Card DISA (không có khả năng mở rộng)
 Đang nạp...